Michael Spjelkavik Mark

Forskningsleder
Bakgrunn / utdanning
 • 2016-: Spesialrådgiver, NIFU
 • 2015-2016: Principaløkonom, Samfunnsøkonomisk Analyse
 • 2013-2015: Principaløkonom, DAMVAD Norge
 • 2007-2012: Seniorøkonom, Principaløkonom, ass. partner, DAMVAD Danmark
 • 2005-2006: Short term consultant, Verdensbanken Washington DC.
 • 2005: Cand oecon., Aarhus Universitet
faglige interesser
 • Kunnskapsøkonomiens rammebetingelser i de nordiske land
 • Evalueringer av næringsrettede forsknings- og innovasjonsvirkemidler
 • Studier av forskningssamarbeid mellom akademia og næringslivet, med særlig vekt på produktivitet
 • Avkastning av investeringer i forskning og innovasjon
 • Forsknings- og innovasjonsindikatorer
utskriftsvennlig format
(+47) 466 41 554 Kompetanse og omstilling
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling