Høyoppløselig bilde

Nicoline Frølich

Forsker 1, bistilling

906 70 039
nicoline.frolich@nifu.no
Se alle arbeider i CRISTIN

Faglig profil og kompetanse

 • Styring, ledelse og organisering av høyere utdanning
 • Studier av kvalitet og relevans i høyere utdanning
 • Offentlig politikk og reformer i universitets- og høgskolesektoren
 • Utdanningsreformer og kunnskapspolitikk
 • Organiseringsendringer i universitets- og høgskolesektoren

Bakgrunn

 • Academic Chair, universitetsalliansen Circle U fra 2024
 • Medlem av produktråd for digitalt læringsmiljø, Sikt, fra 2023
 • Forsker 1 i bistilling, NIFU fra 2022
 • Senterleder LINK, Senter for læring og utdanning, Universitetet i Oslo fra 2022
 • Professor, LINK, Senter for læring og utdanning, Universitetet i Oslo fra 2022
 • Professor II, Institutt for politikk og forvaltning, Universitetet i Bergen fra 2022 til 2023
 • Medlem av Universitetskanslersämbetets Insynsråd fra 2019
 • Styreleder EAIR, European Higher Education Society fra 2021 til 2022
 • Medlem av styret EAIR, European Higher Education Society, fra 2014 til 2022
 • Forskningsleder Høyere utdanning, NIFU fra 2014 til 2022
 • Redaktør TEAM, Tertiary Education and Management fra 2019 til 2021
 • Medlem av editorial board TEAM, Tertiary Education and Management fra 2015
 • Forsker Høyere utdanning, NIFU, fra 2002
 • Doktorgrad i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen (2002)
 • Hovedfag i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen (1994)
 • Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, Bergen (1989)