Ragnar Alne

Forsker 3
Særlig kompetanse
 • Mikro- og paneldataanalyse
Bakgrunn / utdanning
 • 2021– Forsker ved NIFU
 • 2016–2021: Stipendiat, Institutt for Økonomi, Universitetet i Bergen
 • 2014–2016: Mastergrad i samfunnsøkonomi, Institutt for Økonomi, Universitetet i Bergen
 • 2007–2009: Bachelor of Arts in Economics, Hunter College, New York City, NY
faglige interesser
 • Utdanningsøkonomi
 • Velferdsøkonomi
 • Arbeidsmarkedsøkonomi
 • Anvendt mikroøkonometri
utskriftsvennlig format
(+47) 45678021 Grunnopplæring
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling
 • Alne, Ragnar (2020) Gender bias in high school evaluations and its effect on labor market outcomes. Lunsjseminar. Universitetet i Bergen. Vitenskapelig foredrag.
 • Alne, Ragnar; Serdarevic, Nina; (2020) The Cost of Terrorism: Network Effects and the Economic Impact of Child Loss. Scandinavian PhD Seminar. Vitenskapelig foredrag.
 • Alne, Ragnar (2019) Economic incentives, disability insurance and labor supply.. SOLE. Society of Labor Economics. Vitenskapelig foredrag.
 • Alne, Ragnar (2019) Does labor market responses vary by the diagnosis or the real replacement rate of the DI recipient?. Faglig presentasjon på Universitetet i Chicago. Faglig foredrag.
 • Alne, Ragnar (2019) Teacher discrimination of high school students and its effect on labor market outcomes. Workshop. Universitetet i Stavanger. Vitenskapelig foredrag.
 • Alne, Ragnar (2018) Economic incentives, disability insurance and labor supply. Lunsjseminar. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. Vitenskapelig foredrag.
 • Alne, Ragnar (2018) Economic incentives, disability insurance and labor supply. Arbeids- og sosialdepartementet. Faglig foredrag.
 • Alne, Ragnar (2018) Economic incentives, disability insurance and labor supply. Lunsjseminar Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet. Vitenskapelig foredrag.
 • Alne, Ragnar (2018) Jobber de uføretrygdede mer etter uførereformen i 2015?. Lunsjseminar på NAV Bergen. NAV Bergen. Faglig foredrag.
 • Alne, Ragnar (2018) Uføretrygd og arbeid: Jobber de uføre mer etter reformen i 2015?. Arbeid og Velferd Populærvitenskapelig artikkel.
 • Alne, Ragnar (2017) Jobber de uføretrygdede mer etter uførereformen i 2015?. Seminar for faggruppen for IA-avtalen. Faggruppen for IA-avtalen. Faglig foredrag.
 • Alne, Ragnar (2017) Economic incentives, disability insurance and labor supply. Solstrand Seminar. ISF og Institutt for økonomi (UIB). Vitenskapelig foredrag.
 • Alne, Ragnar (2016) Jobber de uføretrygdede mer etter uførereformen i 2015?. Arbeid og Velferd Populærvitenskapelig artikkel.
 • Alne, Ragnar (2016) Uførereformen 2015- En effektevaluering. Internseminar i Arbeids- og sosialdepartementet. Faglig foredrag.