Faglig profil og kompetanse

  • Kunnskapsoppsummeringer og forskningskartlegginger
  • Studier om sosiale forskjeller i forskning og utdanning
  • Forskningsevaluering (særlig innen samfunnsvitenskap)

Bakgrunn

  • 2007: Dr. phil. (sosiologi). Sosiologisk institutt, Universitetet i Trier, Tyskland.
  • 2003: Diplomkauffrau (Mastergrad i økonomi): Tverrfaglige studier i økonomi, sosiologi og sosialpsykologi, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Universitetet i Trier