Siri Brorstad Borlaug

Stedfortredende forskningsleder / forsker 2
Særlig kompetanse
 • Forsknings- og innovasjonsstudier
 • Relasjoner universitet – næringsliv/arbeidsliv
 • Kommersialisering av forskning
 • Forskningssystemet
Bakgrunn / utdanning
 • 2015: Ph.D. TIK-senteret, Universitetet i Oslo
 • 2006: MA, ESST, Science, Society and Technology, TIK-senteret, Universitetet i Oslo
faglige interesser
 • Forsknings- og innovasjonspolitikk
 • Innovasjons- og forskningssamarbeid
 • Relasjoner universiteter – næringsliv/arbeidsliv
 • Strategi, organisasjon og ledelse i høyere utdanning
 • Forskningsinstitutter
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 993 05 003 Forskning og forskningspolitikk
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling