Sverker Sörlin

Forsker 1, bistilling

Hovedstilling ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

utskriftsvennlig format
(+47) 22 59 51 00 Forskning & innovasjon
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling
  • Sörlin, Sverker; Sundet, Marit Lillian; (2017) Rapport fra ekstern evaluering av Bachelor i Northern Studies. (17). Rapport. UiT Norges arktiske universitet.
  • Nilsson, David; Sörlin, Sverker; (2017) Research Aid Revisited - a historically grounded analysis of future prospects and policy options. (133). Rapport. Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA).
  • Ekström, Anders; Sörlin, Sverker; (2017) Integrativa kunskapsmiljöer. Rapport från två seminarier, våren 2016. (22). Rapport. Vetenskapsrådet.
  • Sörlin, Sverker; Gustafsson, Jan-Eric; Vlachos, Jonas; (2016) Policyidéer för svensk skola. (144). Rapport. SNS förlag.
  • Thune, Taran Mari; Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen; Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine Edelhard; Sörlin, Sverker; (2012) PhD education in a knowledge society: An evaluation of PhD education in Norway. (138). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
  • Brofoss, Karl Erik; Søgnen, Randi; Sörlin, Sverker; (2003) Evaluering av de nordiske samarbeidsnemdene for humaniora og samfunnsforskning. (76). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.