Taran Mari Thune

Forsker 1, bistilling

Hovedstilling TIK-senteret, Universitetet i Oslo

Særlig kompetanse
 • Forsknings- og innovasjonsstudier
 • Universitet – næringslivsrelasjoner
 • Høyere utdanningsstudier
 • Studier av interorganisatoriske relasjoner
Bakgrunn / utdanning
 • 2006-2007: Seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet
 • 2006: Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet
 • 2006: Dr. Oecon, Handelshøyskolen BI
 • 2001-2005: Stipendiat, Handelshøyskolen BI
 • 2002: Fulbrightstipendiat / gjesteforsker Stanford University
 • 2000: M. Phil. i Comparative and International Education, Universitetet i Oslo
 • 1998: Cand. Mag., Universitetet i Oslo
faglige interesser
 • Innovasjon- og forskningspolitikk
 • Kompetanse og innovasjon
 • Innovasjons- og forskningssamarbeid
 • Relasjoner universiteter – næringsliv / arbeidsliv
 • Strategi, organisasjon og ledelse i høyere utdanning
 • Forskeropplæring
utskriftsvennlig format
(+47) 93 06 95 94 / (+47) 22 59 51 00 Forskning & innovasjon
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling