Faglig profil og kompetanse

  • Lærerutdanning
  • Internasjonalisering av høyere utdanning
  • Utdanningsreformer
  • Styring og forvaltning av utdanningssektoren

Bakgrunn

  • 2023–: Forsker 2
  • 2019–2023: Doktorgradsstipendiat ved NIFU
  • 2016–2018: Mastergrad i utdanningsvitenskap, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
  • 2012–2016: Professionsbachelor som lærer i folkeskolen, Københavns Professionshøjskole