Thea Bertnes Strømme

Forsker 3
Bakgrunn / utdanning
 • 2014-2018: Senter for profesjonsstudier, OsloMet - Storbyuniversitetet. Doktorgradsstipendiat
 • 2013: Master i sosiologi, Universitetet i Oslo
faglige interesser
 • Utdanningsvalg og utdanningskarrierer
 • Sosial ulikhet og sosial reproduksjon
 • Kvantitativ metode
utskriftsvennlig format
(+47) 482 97 951 Grunnopplæring
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling
 • Strømme, Thea Bertnes (2017) Choosing education as a relational possess – the impact of the social composition of lower secondary school for choice of track in upper secondary school in Norway. 2017 Summer Meeting of the Research Committee on Social Stratification and Mobility (RC28) of the International Sociological Association (ISA): Increasing mobility and reducing inequality: What guidance is provided by sociological research?. Columbia University. Vitenskapelig foredrag.
 • Strømme, Thea Bertnes (2017) Choosing between vocational and academic tracks in upper secondary school in Norway – does the social composition of lower secondary school matter?. Change in Professions and Professionalism – Signs and Directions. RC 52 Interim. Vitenskapelig foredrag.
 • Strømme, Thea Bertnes (2017) Choosing education as a relational possess – the impact of the social composition of lower secondary school for choice of track in upper secondary school in Norway. 13th conference of the european sociological association. "(Un)Makin Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. European Sociological Association. Vitenskapelig foredrag.
 • Strømme, Thea Bertnes (2017) Hvilken betydning har sosial bakgrunn for unges utdanningsvalg?. Karriereveiledning og sosial rettferdighet. Karriereenheten i Oslo. Faglig foredrag.
 • Strømme, Thea Bertnes (2016) Betydningen av klassebakgrunn og kjønn på valg av yrkesfag i videregående opplæring. Utdanningskonferansen 2016: Ny kunnskap om læring - Konsekvenser for praksis, styring og ledelse. Forskningsrådet. Vitenskapelig foredrag.
 • Strømme, Thea Bertnes; Hansen, Marianne Nordli; (2015) Contested Mobility and Sponsor Mobility in the Classical Elite Professions in Norway. RC28 Conference 'Social Inequality, Cohesion and Solidarity. Tilburg University. Vitenskapelig foredrag.
 • Strømme, Thea Bertnes; Hansen, Marianne Nordli; (2015) Elite og Klasse i et egalitært samfunn. Boklansering. Senter for Profesjonsstudier. Faglig foredrag.