Bakgrunn

  • 1992-: Forsker/seniorforsker i STEP-gruppen / NIFU
  • 1988-91: Forskningsassistent INAS (Institutt for sosialforskning)
  • 1985-88: Konsulent/førstekonsulent, Distriktsutbyggingsavdelingen, Kommunaldept.
  • 1985: Magistergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo(lavere grad: filosofi grunnfag, sosiologi grunnfag, sosialøkonomi mellomf