Faglig profil og kompetanse

  • Høyere utdanning
  • Omstilling i samfunnet
  • Institusjonell teori
  • Diskursteori
  • Kvalitative metoder
  • Forskningsformidling

Bakgrunn

  • 2023– ; Forsker, NIFU
  • 2022–2023: Forsker, Norges musikkhøgskole
  • 2018–2022: Ph.d. i musikkutdanning, Norges musikkhøgskole
  • 2015–2017: Mastergrad i musikkvitenskap