Faglig profil og kompetanse

  • Omstillingsarbeid i organisasjoner
  • Legitimitetskamper i kultursektoren
  • Maktteoretiske perspektiver
  • Kvalitative forskningsmetoder
  • Forskningsformidling

Bakgrunn

  • 2023– ; Forsker, NIFU
  • 2022–2023: Forsker, Norges musikkhøgskole
  • 2018–2022: Ph.d. i musikkutdanning, Norges musikkhøgskole
  • 2015–2017: Mastergrad i musikkvitenskap