Høyoppløselig bilde

Vibeke Opheim

Administrerende direktør

415 53 903
vibeke.opheim@nifu.no
Se alle arbeider i CRISTIN

Faglig profil og kompetanse

 • Likeverd (equity) i utdanningssystemet
 • Arbeidsforhold og likestilling i barnehagen
 • Ressurser, lærertetthet og elevenes læringsutbytte
 • Smågruppeundervisning i matematikk på barnetrinnet
 • Studiefinansiering, opptak og tilbakebetaling av studielån
 • Overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet
 • Livslang læring – kompetanseutvikling i arbeidslivet
 • Sosiologisk og økonomisk utdanningsteori

Bakgrunn

 • 2020: Administrerende direktør, NIFU
 • 2015: Forsker 1, NIFU
 • 2008: Dr. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo
 • 2006: Visiting scholar, Columbia University, New York City, USA
 • 1999: Cand.polit., Universitetet i Oslo