Artikkel: Er omtaler av vitenskapelige artikler på Twitter / X egentlig en god indikator på forskningens samfunnspåvirkning?

Portrett av mann med briller med utsikt til by i bakgrunnen. Symbolet X redigert inn til høyre for mannen.
Foto: NIFU.

Dette undersøker NIFU-forsker Gunnar Sivertsen, sammen med Lin Zhang, Zhenyu Gou, Zhichao Fang og Ying Huang, i en ny forskningsartikkel publisert i tidsskriftet Journal of the Association for Information Science and Technology.

Twitter, som nå har skiftet navn til X, er en viktig plattform for spredning av vitenskapelige artikler. Formålet med denne studien har vært å undersøke hvorvidt deling av vitenskapelige publikasjoner i X kan være en indikator på forskningens samfunnspåvirkning. Dette har blitt undersøkt ved å måle i hvilken grad publikasjonene tvitres utenfor akademiske kretser.

Artikkelforfatterne introduserer metoder som muliggjør bruken av et mye større og bredere datasett enn tidligere i liknende studier. Studien dekker alle forskningsområder, og inkluderer nesten 40 millioner tvitringer av 2,5 millioner unike brukere, hvor nesten 4 millioner vitenskapelige publikasjoner blir nevnt.

Forskerne finner at selv om rundt halvparten av brukerne som tvitrer om vitenskapelige publikasjoner er utenfor akademia, så er et flertall av tvitringene om vitenskapelige publikasjoner delt innenfor akademiske kretser, og flesteparten av de eksterne omtalene er svar på tvitringer fra akademiske kretser. Kun halvparten av tvitringene kommer utenfra akademiske kretser.

Artikkelen konkluderer med at deling av vitenskapelige publikasjoner i Twitter / X generelt sett ikke er en god eller gyldig indikator på samfunnspåvirkningen av den aktuelle forskningen. Publikasjoner som fortsatt deles dager etter publikasjon, representerer imidlertid vitenskapelige funn som skaper oppmerksomhet i samfunnet. Dette forekommer oftere med publikasjoner innenfor helsevitenskap og i samfunnsvitenskap og humaniora.

Les artikkelen her: Who tweets scientific publications? A large-scale study
of tweeting audiences in all areas of research

For mer informasjon, kontakt:

Gunnar Sivertsen, forsker 1

Tlf. 960 94 039

E-post: gunnar.sivertsen@nifu.no