Artikkel: Styrekoblinger fremmer bruk av tre i byggebransjen

Foto: Jon Anders Wiken / AdobeStock

Dette viser en ny artikkel skrevet av NIFU-forskerne Silje Marie Svartefoss og Antje Klitkou. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Corporate Board: Role, Duties and Composition.

Styrekoblinger oppstår når samme person sitter i styret for ulike selskaper. Artikkelen ser på hvordan slike koblinger fremmer bruken av tre i den norske byggebransjen.

Studien viser at de fleste trevirke-bedrifter har slike koblinger, hovedsakelig med andre selskaper i byggeindustrien. Disse koblingene brukes til å dele kunnskap, ferdigheter og ekspertise, noe som hjelper selskapene med å innovere og bruke trevirke mer effektivt i byggeprosjekter.

Artikkelen bruker intervjuer, kvantitative data og case-studier for å forstå dette temaet bedre.

Les hele artikkelen her.

For mer informasjon, kontakt:
Antje Klitkou
Forsker 1
Tlf: 96094013
E-post: antje.klitkou@nifu.no