ChatGPT i høyere utdanning – refleksjoner halvannet år etter

Et nytt NIFU-notat omtaler holdningen lærestedene har til ChatGPT og liknende teknologiers rolle i høyere utdanning, og hvilke tiltak de har gjort siden lanseringen av språkmodellen i november 2022.

Notatet viser at mens den første fasen etter lanseringen var preget av mye usikkerhet og frykt, opplever institusjonene at det nå har skjedd et skifte blant ansatte og studenter.

Samtidig har den raske utviklingen og mangel på kunnskap og kompetanse om hva generativ kunstig intelligens kan og ikke kan gjøre, gjort det krevende for institusjonene å utarbeide konkrete tiltak.

«Kunstig intelligens i høgare utdanning: kva tenkjer lærestadane nå, etter halvtanna år med ChatGPT?» (NIFU Innsikt 2024:7)

For mer informasjon, kontakt:
Lene Korseberg, forsker 2 
958 11 145
lene.korseberg@nifu.no