Espen Solberg deltar på seminar om grønt skifte i en tid med politisk uro

I en møteserie om grønn omstilling i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi, skal muligheten av et bærekraftig forsvar diskuteres.

Tidspunkt: 4. juni 2024, kl. 18.00
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

Forsvaret representerer statens kraftigste maktmiddel for å sikre nasjonal suverenitet og ivareta nasjonale institusjoners evne til å operere. Investeringer i tungt militært materiell og gjennomføring av tester og øvelser har samtidig betydelig klima- og miljøkonsekvenser, og utfordrer mange av de andre bærekraftsmålene.

Dette forsterkes hvis stater aktivt må forsvare seg mot en motstander. Hvordan balansere disse målkonfliktene?

I tillegg til forskningsleder ved NIFU Espen Solberg deltar konserndirektør i Norce Camilla Stoltenberg, direktør for Forsvarets forskningsinstitutt Kenneth Ruud, spesialrådgiver i Forsvarsmateriell Elisabeth Natvig, og stortingsrepresentant for Venstre Ola Elvestuen.

Meld deg på her.

For mer informasjon, kontakt:
Espen Solberg, forskningsleder
951 19 482
espen.solberg@nifu.no