Fortsatt utfordringer for Forskningsrådet

NIFU har oppsummert diskusjonene fra høstens møteserie om Forskningsrådets rolle og funksjoner.

Uroen rundt Forskningsrådet har lagt seg. Men rådet må forholde seg til en rekke endringer i forskningssystemet i årene framover.

NIFU har oppsummert diskusjonene fra høstens møteserie om Forskningsrådets rolle og funksjoner. Synspunktene fra møteserien inngår i regjeringens arbeid med den kommende stortingsmeldingen om forskning.

Les oppsummeringen og rapportørens refleksjoner.

«Forskningsrådets rolle og funksjoner: Oppsummering fra Kunnskapsdepartementets møteserie høsten 2023» (NIFU Arbeidsnotat 2024:4)

For mer informasjon, kontakt:
Espen Solberg, forskningsleder
951 19 482
espen.solberg@nifu.no