Indikatorrapporten

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer gir en samlet oversikt over status og utvikling av virksomheten innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi og bygger bl.a. på resultater fra de FoU-statistiske undersøkelsene. Rapporten inneholder beskrivelser og analyser av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Norge, internasjonale sammenligninger og en større tabelldel. Rapporten har et eget nettsted.

Nettpublikasjonen blir hovedkanal for publisering fra og med 2018. Hele eller deler av tekstbidragene kan også lastes ned som PDF. I tillegg er alt tallunderlaget for figurer og tabeller samlet i nedlastbare Excel-filer.

I tillegg til selve rapporten finner man også tabellsett med nasjonal og internasjonal statistikk på Indikatorrapportens nettsted. Disse oppdateres løpende, men årganger av tabellene finnes her.

Rapporten utgis av Norges forskningsråd. NIFU har redaktøransvaret og utarbeider rapporten i samarbeid med Forskningsrådet og Statistisk sentralbyrå. Rapporten foreligger både som trykksak og i nettversjon. Den trykte rapporten kan bestilles gjennom Forskningsrådets publikasjonsdatabase.

Tidligere utgivelser på norsk:
1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Tidligere utgivelser på engelsk (Report on Science & Technology Indicators for Norway):
2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017