Indikatorrapporten

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer gir en samlet oversikt over status og utvikling av virksomheten innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi og bygger bl.a. på resultater fra de FoU-statistiske undersøkelsene. Rapporten inneholder beskrivelser og analyser av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Norge, internasjonale sammenligninger og en større tabelldel. Rapporten har et eget nettsted.

Indikatorrapporten 2017 kan lastes ned fra indikatorrapportens nettside

Publikasjonen består av fem kapitler:

En PDF av hele papirversjonen av rapporten kan lastes ned her. Papirversjonen av rapporten kan bestilles her.

I tillegg inneholder papirversjonen et utvalg av tabellverket som finnes på disse sidene under Statistikk og tabeller. Disse tabellsettene med nasjonal og internasjonal statistikk oppdateres løpende, men årganger av tabellene finnes her.

Figurgrunnlaget for nesten samtlige figurer finnes under Figurgrunnlag 2017.

Et utvidet tabellsett med utvalgte indikatorer finnes i Fylkesoversikter 2017

Rapporten utgis av Norges forskningsråd. NIFU har redaktøransvaret og utarbeider rapporten i samarbeid med Forskningsrådet og Statistisk sentralbyrå. Rapporten foreligger både som trykksak og i nettversjon. Den trykte rapporten kan bestilles gjennom Forskningsrådets publikasjonsdatabase.

Tidligere utgivelser på norsk:
1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Tidligere utgivelser på engelsk (Report on Science & Technology Indicators for Norway):
2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015