Indikatorrapporten

NIFU har det redaksjonelle hovedansvaret for den årlige rapporten Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer som gir en samlet oversikt over status og utvikling av virksomheten innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi, og bygger blant annet på resultater fra de FoU-statistiske undersøkelsene. Rapporten er en ren nettpublikasjon, og du finner den på nettsidene til Norges Forskningsråd som er utgiver av rapporten.

Rapporten inneholder beskrivelser og analyser av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Norge, internasjonale sammenligninger og en større tabelldel med nasjonal og internasjonal statistikk. Innholdet oppdateres løpende. På nettsiden kan du også laste ned tidligere rapporter og tabellsett.