Indikatorrapporten

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer gir en samlet oversikt over status og utvikling av virksomheten innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi, og bygger blant annet på resultater fra de FoU-statistiske undersøkelsene. NIFU har frem til 2021 hatt det redaksjonelle hovedansvaret for den årlige rapporten og Norges Forskningsråd er utgiver. 

Rapporten inneholder beskrivelser og analyser av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Norge, internasjonale sammenligninger og en større tabelldel med nasjonal og internasjonal statistikk. Innholdet oppdateres løpende. På nettsiden kan du også laste ned tidligere rapporter og tabellsett. Fra og med 2018 er rapporten en ren nettpublikasjon.