Hvordan påvirker geopolitikk forskningssamarbeid med Russland?

NIFU-forsker Gunnar Sivertsen og andre forskere skriver på den akademiske bloggen til LSE om hvorvidt krigen i Ukraina har isolert russisk vitenskap.

Etter krigsutbruddet i Ukraina ble mange internasjonale vitenskapelige avtaler mellom Russland og vestlige land sagt opp, inkludert de knyttet til bruk av vitenskapelig infrastruktur.

På individnivå har imidlertid de fleste vestlige land og universiteter ikke begrenset samarbeidet. Redaktører og utgivere av vitenskapelige tidsskrifter, med noen få unntak, nektet også stort sett å følge oppfordringen om å boikotte publikasjonene til russiske forskere.

Med utgangspunkt i nye data, og motsetning til populær oppfatning, finner Gunnar Sivertsen fra NIFU sammen med forskerne Lin Zhang og Zhe Cao fra Kina og Dmitry Kochetkov fra Russland at krigen mellom Russland og Ukraina ført til nedgang for russisk forskning, men dette skyldes interne forhold mer enn bortfall av samarbeid med utlandet.

Les innlegget «Has war in Ukraine isolated Russian science?»

For mer informasjon, kontakt:
Gunnar Sivertsen, forsker I, Forskning og forskningspolitikk
gunnar.sivertsen@nifu.no
(+47) 96 09 40 39