– Jeg har aldri opplevd så stor interesse for NIFUs kunnskap på feltet som de siste to årene

NIFUs interne omorganisering innebærer opprettelsen av et område for studier av forskning og forskningspolitikk.

Den interne omstillingen på NIFU innebærer at et nytt område for kompetanse og omstilling vil tilnærme seg innovasjon på en bred måte, mens et nyopprettet område for studier av forskning og forskningspolitikk vil bli mer spesialisert mot studier av forskning som aktivitet og som et distinkt politikkområde.

Espen Solberg ledet det tidligere området for forskning og innovasjon, og har ansvar for området for forskning og forskningspolitikk. Med sine til slutt 30 forskere ble det gamle området en litt for stor enhet å håndtere innenfor NIFUs organisasjonsmodell.

– Det er den praktiske begrunnelsen for den nye interne organiseringen. Den faglige handler om at forskning og innovasjon egentlig er to ganske ulike felt, både når det gjelder teorigrunnlag, aktører og politikk, forklarer Solberg.

– Forskning er selvsagt en sentral del av innovasjonsbegrepet. Men den bredere forståelsen av innovasjon som har vokst fram i det siste, innebærer at innovasjon i vel så stor grad handler om arbeidsmarked, næringsutvikling og kompetanseutvikling i bred forstand.

Solberg mener at studier av forskningspolitikk tilhører NIFUs grunnfjell.

Området har en god blanding av kvantitative og kvalitative forskere. Halvparten av forskerne har professorkompetanse (forsker 1). Høy vitenskapelig publisering kombineres med anvendte oppdrag og formidling rettet mot politikk og brukere.

NIFU har et ledende miljø for studier av vitenskapelig publisering (bibliometri), og har i forlengelsen av det etablert et sterkt miljø for kunnskapsoppsummeringer. Dessuten vil FoU-statistikk fortsatt være viktig, selv om statistikkproduksjonen er flyttet til SSB

Solberg tror regjeringens stortingsmelding om forskningssystemet blir en viktig prosess for området.

– Den virvler opp en rekke spørsmål hvor vår innsikt vil komme til sin rett. Ellers pågår det store endringer internasjonalt både når det gjelder forskningens innretning, finansiering og hvordan forskning skal vurderes. Vår ambisjon er å delta aktivt i disse prosessene og knytte dem til norsk politikk på feltet, forteller Solberg.

– Vårt største prosjekt de siste årene har vært forskningssenteret R-QUEST, som studerer kvalitet i forskning. Det avrundes i 2024, og derfor vi jobber med å skaffe flere langsiktige prosjekter på våre kjernefelt.

For mer informasjon, kontakt:
Espen Solberg, forskningsleder, Studier forskning og forskningspolitikk
espen.solberg@nifu.no
(+47) 951 19 482