Kina er Norges største samarbeidspartner i teknologisk forskning

Portrettfoto av mann på en bakgrunn av kinesiske, Sør-Koreanse og Norske flagg og en illustrasjon av et nettverk.
Forsker 1 ved NIFU Gunnar Sivertsen. Foto: NIFU.

Kina har overtatt etter USA som verdens største forskningsnasjon målt i antall artikler i vitenskapelige tidsskrifter. I teknologisk forskning dominerer Kina fullstendig med nesten halvparten av artiklene. Fra 2019 har Kina vært Norges største samarbeidspartner på dette fagområdet

NIFU-forskere har undersøkt perioden 2001 til 2022, med hovedvekt på de siste ti år, basert på samarbeid om vitenskapelige publiseringer som dekkes av den bibliografiske databasen Web of Science.

Også på andre fagområder blir samarbeidet med Kina stadig viktigere for norske forskere. Kinesiske kollegaer er nå med i 17 prosent av alle forskningsartikler der et internasjonalt samarbeid ligger bak. Det er særlig innen forskning på klima og miljø og teknologi at norske og kinesiske forskere jobber mest sammen.

Samarbeid med Kina i teknologisk forskning er sensitivt med tanke på eksportkontroll og mulige militære anvendelser. De senere årene har det vært en klar tilbakegang i samarbeidet mellom USA og Kina, men det samme gjelder foreløpig ikke for andre NATO-land. Nå i august lanserte Kunnskapsdepartementet Nye retningslinjer for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid. Institusjonene oppfordres blant annet til å foreta risiko- og sårbarhetsanalyse ved internasjonalt samarbeid, rekruttering og gjesteopphold. NIFU vil følge utviklingen i det internasjonale samarbeidet videre.

Les rapporten her:

NIFU-arbeidsnotat 2023:1 Norway’s scientific collaboration with China and South Korea in a global context: An analysis based on articles in Web of Science.

For mer informasjon, kontakt:

Gunnar Sivertsen, forsker 1
Tlf. 960 94 039
E-post: gunnar.sivertsen@nifu.no