Kompetansebehov og utvikling i norsk bygg- og treindustri

Rapporten «Tilbydere av trefaglig kompetanse» gir en oversikt over kompetansebehov og utvikling innen den norske bygg- og treindustrien, med et spesielt søkelys på økt bruk av tre for å redusere klimagassutslipp.

Samarbeidsrapporten er skrevet av Samee Ullah og Knut Amund Skatvedt (Treteknisk) sammen med Lina Ingeborgrud og Håkon Endresen Normann (NIFU)

Den fremhever tre viktige aktører innenfor trefaglig kompetanseutvikling i Norge: Fagskolen Innlandet, Fagskolen Agder og Norsk Treteknisk Institutt.

I rapporten beskrives deres rolle i å møte industrien sine behov for kompetanse, og utfordringer de står overfor, inkludert behovet for bedre koordinering og samarbeid mellom ulike utdanningstilbydere og næringslivet. Videre understrekes det at en grønn omstilling av byggsektoren ikke bare er avhengig av teknologiske innovasjoner, men også av menneskelige faktorer som læring, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling.

Se mer på nettsiden til Norsk Treteknisk Institutt, som sammen med Finnish Environmental Institute (SYKE), er NIFUs samarbeidspartner i prosjektet Inno4Tree. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Det overordnede målet for Inno4Tree-prosjektet er å fremme bruken av tre ved å tilrettelegge for en bærekraftig overgang til den sirkulære bioøkonomien.

Les også om framtidslaboratorium om den trebaserte byggebransjen i 2060, som Inno4Tree gjennomførte tidligere i mars. Laboratoriet ble holdt på Trewerket på Helsfyr i Oslo. De 16 deltakerne, primært studenter, kom fra ulike institusjoner, blant annet NTNU Gjøvik, NMBU, og Arkitektur- og designhøgskolen.

For mer informasjon, kontakt:
Antje Klitkou, forsker 1
960 94 013
antje.klitkou@nifu.no