Konferanse 20. april: Internasjonal studentmobilitet ved et veiskille?

Elisabeth Hovdhaugen, Hans de Wit og Jannecke Wiers-Jenssen.

Hva påvirker studentstrømmene til og fra Norge? Og hvilket utbytte har studenter av opphold i utlandet?

Pandemi, krig i Europa, og økende fokus på bærekraft er forhold som påvirker internasjonal studentmobilitet, og i Norge er studieavgifter for internasjonale studenter fra land utenfor Europa i ferd med å bli innført.

Hvilke implikasjoner har disse forholdene for studentstrømmene til og fra Norge, for norske læresteder og for samfunnet generelt? Og hvilket utbytte har studenter av opphold i utlandet?

Dette er blant spørsmålene som stilles på en heldagskonferanse ved OsloMet 20. april. Konferansen arrangeres av Senter for Profesjonsstudier, i samarbeid med NIFU.

Program

Konferansier: Aslaug Louise Slette (forsker, NIFU)