Nærhet til lærested mindre betydning enn mange tror

NTNU i Trondheim i bakgrunnen for byen.
NTNU i Trondheim. Foto: Adobe Stock.

Dette viser en ny NIFU-innsikt skrevet av Andreas Fidjeland, Tora Knutsen og Magnus Eliasson Stubhaug. De har undersøkt sammenhengen mellom bosted, tilgangen til ulike typer utdanningstilbud lokalt og regionalt, og utdanningsvalg for førstegangssøkere som kvalifiserer til kvoten for førstegangsvitnemål.

Undersøkelsen, som har fått navnet Betydningen av bosted for utdanningsvalg, viser at det store flertallet av førstegangssøkerne til høyere utdanning har et lærested relativt nær bostedet sitt. Likevel søker de fleste seg til et lærested utenfor regionen.

Undersøkelsen viser videre at andelen som søker seg til høyere utdanning er høyest i storbyene. Søkere bosatt i eller nær universitetsbyene Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø skiller seg også særlig fra andre søkere ved i større grad å søke studieprogrammer med høyt karaktersnitt, og i mindre grad søke profesjonsutdanninger som sykepleie og lærerutdanning.

Til gjengjeld er unge som ikke bor nær disse større byene langt mer tilbøyelige til å velge profesjonsutdanninger, dette gjelder også blant dem med svært høyt karaktersnitt.

Les innsikten her:

NIFU-innsikt 2023-6. Betydningen av bosted for utdanningsvalg

For mer informasjon, kontakt:

Andreas Østbø Fidjeland

Forsker 2

Tlf: 984 69 293

E-post: andreas.fidjeland@nifu.no