NIFU deltar på seminar om fremragende utdanning

Shutterstock

NIFU har undersøkt lærdommer fra arbeidet til sentrene for fremragende utdanning, og diskuterer funnene i et nettmøte i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Tidspunkt: 29. august 2024, kl. 10.00-11.00

Sted: Digitalt

Sentre for fremragende utdanning (SFU) ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2010 med formål om å utvikle og stimulere til fremragende kvalitet i høyere utdanning. Til sammen 15 sentre har blitt tildelt senterstatus og fått finansiering i perioden 2010–2023.

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har NIFU undersøkt lærdommer fra SFU-ordningen. HK-dir ønsker å bruke erfaringene fra SFU-ordningen i det bredere arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Spørsmålene som stilles på seminaret er: Hva er effektive grep for å få til mer studentaktiv læring og vurdering som fremmer læring? Hva kan vi lære fra erfaringene til sentrene for fremragende utdanning når institusjonene selv skal ta større ansvar for kvalitetsutvikling?

Les mer og meld deg på her.

Les NIFU-rapporten «Tid til endring. Lærdommer fra ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU) i perioden 2010–2023».

For mer informasjon, kontakt:
Aslaug Louise Slette, forsker 2
907 87 507
aslaug.slette@nifu.no