NIFU gjennomfører Kandidatundersøkelsen fram til 2029

Foto: NIFU

NIFU har fått i oppdrag å gjennomføre Kandidatundersøkelsen fram til 2029. Oppdraget inngår i en rammeavtale med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). I tillegg til Kandidatundersøkelsen omfatter avtalen den norske delen av Eurograduate-undersøkelsen.

Kandidatundersøkelsen er en spørreundersøkelse rettet mot personer som nylig har fullført utdanning fra universiteter og høyskoler. Undersøkelsen ser på tilpasning til arbeidsmarkedet og synspunkter på utdanningens kvalitet og relevans. Oppdraget med å gjennomføre Kandidatundersøkelsen var satt ut på anbud, og NIFU fikk tilslaget i konkurranse med andre tilbydere. Eurogradeundersøkelsen er en liknende undersøkelse som gjennomføres i flere europeiske land.

NIFU har gjennomført Kandidatundersøkelsen i mer enn 50 år, og det er viktig at vi kan bruke vår kompetanse til å videreføre og videreutvikle undersøkelsen, forteller forsker ved NIFU Siv-Elisabeth Skjelbred.

En rekke NIFU-medarbeidere vil jobbe med undersøkelsen. I tillegg til Skjelbred, er Vegard Wiborg og Elisabeth Hovdhaugen sentrale medarbeidere, som leder ulike delundersøkelser. Jannecke Wiers-Jenssen er prosjektleder for hele Kandidatundersøkelsen.

For informasjon, kontakt:
Siv-Elisabeth Skjelbred, forsker 2
siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no
Tlf. 920 53 304