NIFU godt representert på Arendalsuka

Kvinne står sammen med fem andre mennesker og prater i mikrofon foran en liten forsamling.
Lene Korseberg, forsker ved NIFU, i debatt om kvalitet i høyere utdanning. Foto: NIFU.

Gjennom totalt seks arrangementer har forskere fra NIFU deltatt i samtale og debatt tirsdag og torsdag på Arendalsuka 2023. Samtalene berørte temaer som kvalitet i høyere utdanning og hvordan teknologi kan bidra, til digitalisering og bærekraft og fremtidens kompetansebehov.

Først ut var tirsdagens arrangement på Madam Reiersen, der forskningsleder Espen Solberg deltok i debatten om regjeringens ønske om å doble næringslivets forskningsinnsats innen 2030 og hvordan vi kan nå målet.

En viktig debatt samme dag på den syriske restauranten Aleppo Stasjon tok for seg spørsmålet om vi egentlig har den nødvendige kompetansen vi trenger for den grønne omstillingen? Er utdanningssystemet, arbeidslivet og kompetansepolitikken godt nok rigget? Forsker Håkon Endresen Normann fra NIFU ledet samtalen.

Torsdagen var forskere fra NIFU og LINK – Senter for læring og utdanning ved UiO, samlet til en spennende panelsamtale om kvalitet i høyere utdanning. Hvordan kan teknologi bidra til, eventuelt være til hinder for, læring? Grunnlag for debatt var den siste tidens teknologiske nyvinninger slik som samtaleboten ChatGPT, og NOU-en Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? Nicoline Frølich, senterleder ved LINK og forsker 1 ved NIFU ledet samtalen.

NIFU var også godt representert i UiA-teltet, der forsker Håkon Endresen Normann ledet samtalen om fremtidens kompetansebehov, og hvordan de påvirker universitetene og høyskolene. Er utsiktene helt konge, eller kreves det av oss at vi planlegger for større fleksibilitet? Medvirkende var representanter fra Universitets- og høgskolerådet, Norsk studentorganisasjon, NHO, Kompetansebehovsutvalget. I tillegg var partiene Høyre og SP representert ved hhv. stortingsrepresentant Kari Anne Jønnes, og statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

Les mer her:

Kvalitet i høyere utdanning – hvordan kan digital teknologi bidra? – Arendalsuka

Fremtidens kompetansebehov – Arendalsuka

Har vi kompetansen vi trenger til den grønne omstillingen? – Arendalsuka