NIFU-konferansen og sommerfest 2. juni!

Illustrasjon: NIFU / AdobeStock

NIFU avholder sin årlige konferanse fredag 2. juni 2023 på Tøyen. Konferansen er i år todelt og vil foregå parallelt to steder på Tøyen torg.

Debattene starter kl. 14.30. Etter dette inviterer vi til sommerfest i NIFUs lokaler i 11. etasje. Der blir det servert mat og drikke fra kl. 17.00.

Skatten

Videreutdanning av lærere – en suksesshistorie? (kl. 14.30-15.15)

Hvert år tar flere tusen lærere videreutdanning. De forteller om studier av høy kvalitet og at de lærer mye. Imidlertid er det lærerne med lengst utdanning som oftest tar videreutdanning, og det varierer hvordan kunnskapen verdsettes på skolen de jobber på. Får vi nok ut av ressursene som brukes på videreutdanning?

Møt statssekretær Kjetil Vevle, leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus, og professor ved Senter for profesjonsstudier Sølvi Mausethagen.

Kompetansebehov for store utfordringer (kl. 15.45-16.30)

I tiden framover må vi løse store og komplekse samfunnsutfordringer, som grønn omstilling, utenforskap og demografiske endringer. Dette vil føre til endrede kompetansebehov, men hvilken kompetanse trenger vi? Kan knapphet på kompetanse bli en barriere for eksempel for den grønne omstillingen? Og hvordan kan vi planlegge for framtidens kompetansebehov når framtiden er usikker?

Møt direktør for NAV Hans Christian Holte, seksjonssjef for bygninger i COWI Ebbe Lind Kristensen, og direktør for Klimaetaten i Oslo kommune Heidi Sørensen.

Postkontoret

Internasjonalisering og kunnskaps(inn)vandring (kl. 14.30-15.15)

Internasjonalisering og internasjonal mobilitet har lenge vært et mantra i høyere utdanning og forskning, men det er tegn som tyder på at dette nå har lavere politisk prioritet. Hvilken betydning har internasjonale studenter og forskere å si for høyere utdanning og arbeidsliv i Norge?

Møt blant andre statsråd Ola Borten Moe, prorektor for forskning ved Universitetet i Stavanger Merete Vadla Madland, dekan, fakultetet for Teknologi og design ved OsloMet Carl Christian Thodesen, bransjesjef for Elektro og Energi for Norsk industri Hans Petter Bøe Rebo, og prodekan ved Århus Universitet Niels Mejlgaard.

Full tillit eller mer styring? (kl. 15.45-16.30)

Regjeringens tillitsreform skal gi forskningsinstitusjonene mer ansvar og forskerne skal bruke mindre tid på søknader og rapportering. Men reformen reiser også mange spørsmål: Blir det mer tillit eller mer styring? Kan mindre rapportering skape mer byråkrati? Hvem har forskerne tillit til, og hva med samfunnets tillit til forskningen?

Møt Forskerforbundets leder Guro Lind, professor i statsvitenskap ved UiO Jostein Askim, professor i forskningspolitikk ved Lund universitet Merle Jacob, tidligere administrerende direktør i Norges forskningsråd Arvid Hallén, og prorektor for forskning og formidling ved NTNU Tor Grande.

Programmet oppdateres fortløpende.

Meld deg på her!