NIFU-konferansen og sommerfest 7. juni 2024!

NIFU avholder sin årlige konferanse fredag 7. juni 2024 på Tøyen. Som i fjor er den todelt, og vil foregå parallelt to steder på Tøyen torg.

To sesjoner vil finne sted på Skatten, to på Postkontoret. Sesjonene starter kl. 14.30 og er ferdig 16.15. Etter dette inviterer vi til sommerfest like ved, i NIFUs lokaler i 11. etasje, med mat og drikke.

 • Inkludering i skolen: Lykkes vi? Skolens rolle i å inkludere barn og unge er en viktig del av samfunnsoppdraget om å motvirke utenforskap. Hva slags opplæring og støtte får nyankomne innvandrere? Hvordan går det på arbeidsmarkedet for yrkesfagelever med innvandrerbakgrunn? NIFU gjennomfører forskning og analyser på feltet, og vil presentere ferske funn fra pågående prosjekter på årets konferanse.

  Skatten, kl. 14.30-15.15. Møt statssekretær Sindre Lysø (KD), Beate Gauden (RVTS Vest), Kjell Ove Hauge (Kuben videregående skole), Asgeir Skålholt (NIFU), Berit Lødding (NIFU), Rønnaug Haugland Lyckander (NIFU) og Cathrine Pedersen (NIFU).

 • Flere folk eller flinkere folk? Hva er fremtidens kompetansebehov og hvor mye handler om kapasitet? Etterspørsel etter flere hender, nye ferdigheter og kunnskaper diskuteres i mange sammenhenger og utvalg. Hva sier forskningen? Hva betyr ulike teoretiske og politiske tilnærminger? Er det samsvar mellom empiri og teori/tolkning? Her diskuterer vi samfunnets kompetansebehov i dag og i fremtiden – fra ulike perspektiver.

  Skatten, kl. 15.30-16.15. Møt Simen Markussen (Frischsenteret), Kaja Reegård (Fafo), Christian Scheen (Skanska), Lars Laukeland (Olav Olsen AS), Taran Mari Thune (UiO/NIFU), Merete Nord (Aker Solutions), Jon Furholt (NIFU) og Eli Tronsmo (NIFU).

 • Fordeling av studieplasser: Hvem skal bestemme? De siste femten årene har antallet studenter økt kraftig, men vi ser nå at antallet stagnerer. Hvilke konsekvenser vil dette ha for arbeidslivets behov? Er det mulig å påvirke studentenes ønsker gjennom dimensjonering av studieplasser? Og i hvilken grad skal tilbud og fordeling av studieplasser styres av nasjonale myndigheter eller av institusjonene selv? NIFU tar diskusjonen!

  Postkontoret, kl. 14.30-15.15. Møt Lise Selnes (Utdannings- og forskningskomiteen), Bjørn Stensaker (Universitetet i Oslo), Ingvild Marheim Larsen (Universitetet i Sørøst-Norge), Kathrine Tveiterås (UiT Norges arktiske universitet), Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) og Lene Korseberg (NIFU).

 • Fra fremragende til godt nok: Hvor har det blitt av ambisjonene? Har mål om bruk, tilgjengelighet og ansvarlighet blitt viktigere enn å utvikle verdensledende fagmiljøer? Bør vi i så fall bekymre oss? Det vil bli faglig oppspill fra NIFUs forskning v/ senteret R-QUEST, samt samtale på scenen om forskningspolitikk og forskningskvalitet.

  Postkontoret, kl. 15.30-16.15. Møt Kristin Clemet (Civita), Mats Benner (Lunds universitet), David Budtz Pedersen (Aalborg Universitet) og Liv Langfeldt (NIFU) og Espen Solberg (NIFU).

Klikk her for påmelding til NIFU-konferansen.

Programmet oppdateres fortløpende.