NIFU-konferansen og sommerfest 7. juni 2024!

NIFU avholder sin årlige konferanse fredag 7. juni 2024 på Tøyen. Som i fjor er den todelt, og vil foregå parallelt to steder på Tøyen torg.

To sesjoner vil finne sted på Skatten, to på Postkontoret. Sesjonene starter kl. 14.30 og er ferdig 16.15. Etter dette inviterer vi til sommerfest like ved i NIFUs lokaler i 11. etasje, med mat og drikke.

  • Inkludering i skolen: Lykkes vi? Skolens rolle i å inkludere barn og unge er en viktig del av samfunnsoppdraget om å motvirke utenforskap. Hvordan blir nyankomne innvandrere tatt imot i skolen? Får elever med innvandrerbakgrunn lærlingeplass? NIFU gjennomfører forskning og analyser på feltet, og vil presentere ferske funn fra pågående prosjekter på årets konferanse.
  • Flere folk eller flinkere folk? Hva er fremtidens kompetansebehov og hvor mye handler om kapasitet? Etterspørsel etter flere hender, nye ferdigheter og kunnskaper diskuteres i mange sammenhenger, fra profesjonsmeldingen til det nylig nedsatte Kompetansereformutvalget. Hva sier forskningen? Hva betyr ulike teoretiske og politiske tilnærminger? Er det samsvar mellom empiri og teori/tolkning? Her diskuterer vi samfunnets kompetansebehov i dag og i fremtiden – fra ulike perspektiver.
  • Fra fremragende til godt nok: Hvor har det blitt av ambisjonene? Har mål om bruk, tilgjengelighet og ansvarlighet blitt viktigere enn å utvikle verdensledende fagmiljøer? Bør vi i så fall bekymre oss? Det vil bli faglig oppspill fra NIFUs forskning v/ senteret R-QUEST, samt samtale på scenen om forskningspolitikk og forskningskvalitet.
  • Studenter: Har vi nådd taket? De siste femten årene har antallet studenter økt kraftig, men vi ser nå at antallet stagnerer. Hvilke konsekvenser vil dette ha for arbeidslivets behov? Hvordan kan en bredere studentgruppe rekrutteres? Og i hvilken grad skal tilbud og fordeling av studieplasser styres av nasjonale myndigheter eller av institusjonene selv? NIFU tar diskusjonen.

Klikk her for påmelding til NIFU-konferansen.

Programmet oppdateres fortløpende.