NIFU på Arendalsuka 2023

NIFU er til stede på Arendalsuka på flere arrangementer. Hør våre forskere snakke om kvalitet i høyere utdanning, digitalisering og bærekraft, innovasjon, forskning i næringslivet og fremtidens kompetansebehov.

Kvalitet i høyere utdanning – hvordan kan digital teknologi bidra?
NIFU og LINK (Senter for læring og utdanning, UiO) arrangerer en samtale om kvalitet i høyere utdanning på Flavours of India torsdag 17. august kl. 15-16. Bakgrunnen for samtalen er vårens teknologiske utvikling der bruk av samtalebot som ChatGPT rullet rett inn i avviklingen av vårens eksamen i høyere utdanning og NOU-en Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? Deltagere i panelet er:

  • Pinar Heggernes, prorektor, Universitetet i Bergen
  • Sveinung Skule, direktør, Direktorat for høyere utdanning og kompetanse
  • Lene Korseberg, forsker, NIFU
  • Guro Lind, leder av Forskerforbundet
  • Nicoline Frølich, senterleder ved LINK og forsker 1 ved NIFU leder panelsamtalen.

Arrangør: NIFU og LINK
Les mer her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21298

Regjeringen vil doble næringslivets forskningsinnsats innen 2030 – hvordan når vi målet?
Å nå to-prosentmålet innen 2030 vil kreve radikale endringer. I dette arrangementet tar vi for oss barrierene mot privat finansiering av FoUI i Norge, og mulige tiltak for å løse dem. Forskningsleder Espen Solberg fra NIFU deltar i debatten.

Tirsdag 15. august kl. 11:00 – 11:45 (Sted: Madam Reiersen)
Arrangør: Akademikerne, Forskningsrådet.
Les mer her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20872

Har vi kompetansen vi trenger til den grønne omstillingen?
Hva slags kompetanse trengs for grønn omstilling, og er utdanningssystemet, arbeidslivet og kompetansepolitikken godt nok rigget? Forsker Håkon Endresen Normann fra NIFU leder samtalen.

Tirsdag 15. august kl. 11:00 – 12:30 (Sted: Aleppo stasjon).
Arrangør: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Les mer her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20335

Digitalisering + bærekraft = sant. Men hvem skal gjøre jobben?
NIFU presenterer hovedfunn fra forskningsarbeid om fremtidige behov, og Computas legger frem funn fra en fersk undersøkelse utført blant norske ledere innenfor digitalisering. Forsker Håkon Endresen Normann fra NIFU deltar i debatten.

Tirsdag 15. august kl. 13:00-14:00 (Sted: Castelle)
Arrangør: Computas.
Les mer her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21343

Fremtidens kompetansebehov
Hvordan påvirker fremtidens kompetansebehov universitetene og høyskolene – er utsiktene helt konge, eller må vi planlegge for fleksibilitet? Forsker Håkon Endresen Normann fra NIFU leder samtalen.

Torsdag 17. august kl. 16:00-17:00 (Sted: UiA-teltet)
Arrangør: UHR, NHO, NSO.
Les mer her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20626

Innovasjonsdistrikt: Norges nye fossefall?
Hvordan kan vi utnytte nasjonale og regionale fortrinn til å utvikle internasjonalt ledende innovasjonsdistrikter i Norge? Forskningsleder Espen Solberg fra NIFU deltar i debatten.

Torsdag 17. august kl. 16:30-17:15 (Sted: Stavanger-teltet)
Arrangør: Universitetsfondet for Rogaland AS, Stavanger kommune, UiS.
Les mer her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20951