NIFU-seminar 13. april: Utdanning for det uforutsette

Er det mulig å forberede for det uforutsette? NIFU og samarbeidspartnere deler eksempler på hvordan virksomheter kan bli bedre rustet til en uviss fremtid.

Mange offentlige og private virksomheter er opptatt av hvordan de skal håndtere uforutsette hendelser, som pandemier og krig. Endringer krever handling, for eksempel nye teknologier eller endringer i lovverket.

NIFU og Universitetet i Sørøst-Norge samarbeider på forskningsprosjektet «Educating for the unforeseen» som er spesielt relevant for innovative virksomheter. Prosjektet løfter frem utdanningstilbud og andre læringsformer rettet mot voksne i arbeidsliv.

På seminaret vil Glenn-Egil Torgersen snakke om et etter- og videreutdanningstilbud USN nylig har lansert, og Rune Todnem By fra Universitet i Stavanger skal presentere et utdanningstilbud om ledelse. Per Koch fra NIFU forklarer kort hvordan konseptet «Futures Literacy» kan være nyttig for virksomheter. Dorothy Sutherland Olsen fra NIFU og Magnus Gulbrandsen fra Universitet i Olso vil presentere noe om hva innovasjonsstudier sier om læring i arbeidslivet.

Avslutningsvis vil Per Koch lede en diskusjon med spørsmål fra salen.

Meld deg på her

Program
08.15 Kaffe og rundstykker
08.30 «The Unforeseen and Preparedness» (Glenn-Egil Torgersen, USN)
08.50 «Master i transformasjon og nyskaping (MTN): Nytt og unikt EVU-tilbud» (Rune Todnem By, UiS)
09.10 «Future literacy laboratory» (Per Koch, NIFU)
09.20 «Læring i arbeidslivet – hva vet vi fra innovasjonsstudier?» (Dorothy S. Olsen, NIFU & Magnus Gulbrandsen, UiO)
09.35 Panel og spørsmål
10.00 Avslutning

Se opptak av seminar her: