NIFU-seminar 18. april: Har vi kompetansen vi trenger for det grønne skiftet?

På oppdrag fra Kompetansebehovsutvalget har NIFU og SINTEF Digital levert en rapport om kompetansebehov og grønn omstilling. Denne blir lagt frem på NIFU-seminaret.

Norge har vedtatt en rekke ambisiøse mål for å møte klima- og miljøutfordringene. Innen 2030 skal 55 prosent av de norske klimagassutslippene kuttes, målt mot 1990. Dette er bare et delmål på veien mot netto nullutslipp innen 2050 og innebærer en betydelig omstilling som blant annet vil kreve et stort behov for ny kompetanse.

Regjeringen signaliserer at kompetanse som er nødvendig for det grønne skiftet, vil prioriteres i utdannings- og kompetansepolitikken framover. På oppdrag fra Kompetansebehovsutvalget har NIFU og SINTEF Digital levert en rapport om kompetansebehov og grønn omstilling. Denne blir lagt frem på NIFU-seminaret.

Rapporten vil bli kommentert av forskningssjef i Fafo, Sissel Trygstad.

Til å diskutere rapporten kommer bransjesjef for Elektro og miljø hos Norsk Industri, Hans Petter Rebo, leder av Kompetansebehovsutvalget, Sveinung Skule, leder av Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam, og statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel.

Meld deg på her

For mer informasjon, kontakt:
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86