NIFU-seminar 18. oktober: Hvorfor er det så få kvinnelige professorer?

Til tross for at det lenge har vært jevn kjønnsbalanse blant dem som avlegger doktorgrad i Norge, er det fremdeles en sterk overvekt av menn blant professorer. Hva skyldes dette?

Sted: NIFU, Tøyen, Økernveien 9
Tid:
 18. oktober 2022, kl. 08.00-09.45

Basert på forskning gjennomført i NIFUs Balanse-prosjekt, vil ny kunnskap om betydningen av historisk-demografiske faktorer og internasjonal rekruttering bli presentert.

Spesielt vil betydningen av to faktorer belyses: endringen i kjønnssammensetningen til doktorgradskohortene dagens professorer er rekruttert fra, og internasjonal rekruttering av forskere.

Program:

08.00-08.30       Frokost og mingling
08.30-08.40        Innledning og kort presentasjon av NIFUs Balanse-prosjekt (Dag W. Aksnes, NIFU)
08.40-09.00       Har kvinner lavere sannsynlighet for å bli professor enn menn og hvor mange faller fra i karriereløpet? (Rune Borgan Reiling, NIFU)
09.00-09.20        En stor andel av dagens forskere er rekruttert fra utlandet. Hvilken betydning har dette hatt for kjønnsbalansen? (Kaja Wendt, SSB/NIFU; Hebe Gunnes, OsloMet)
09.20-09.45        Kommentarer og diskusjon

Vel møtt!