NIFU-seminar 28. februar: Hva betyr kriser for næringslivets innovasjonsevne?

Dette seminaret presenterer hovedfunn fra forskningsprosjektet RelinC, hvor NIFU og SSB har studert hvordan koronakrisen har påvirket forskning, utvikling og innovasjon i norske bedrifter.

Program for seminaret

 • Kl 12:00-12:30           Ankomst og lett servering
 • Kl 12:30-12:40           Kort presentasjon av RelinC-prosjektet v/ prosjektleder Eric Iversen, NIFU
 • Kl 12:40-13:30           Innovasjon i krisetider: Hovedinnledning v/professor Daniele Archibugi.
 • Kl 13:30-14:45           Innovasjon i norsk næringsliv under pandemien: RelinC-prosjektets tilnærming og hovedfunn:
  • Innovasjonsprofiler og -strategier under pandemien, Michael Mark, forskningsleder, NIFU
  • Hvem klarte seg, hvem trengte støtte og hvem gikk konkurs? Erik Fjærli, seksjonssjef SSB
  • Patenter og varemerker under pandemien, Eric Iversen, forsker 1, NIFU
 • Kl 14:45-15:00           Kaffepause
 • Kl 15:00-15:30           Samtale og spørsmålsrunde med Daniele Archibugi, ledet av Per M. Koch, NIFU
 • Kl. 15.30-16.20          «Forsknings- og innovasjonspolitikk i krisetider», paneldebatt med
  • Professor Jan Fagerberg, UiO/TIK
  • Eva Camerer, strategidirektør, Innovasjon Norge
  • Maria B. Reinertsen, journalist, Morgenbladet
  • Erik Fjærli, seksjonsleder, SSB
   Ledet av Espen Solberg, forskningsleder, NIFU
 • Kl. 16:20-16.30          Oppsummering og videre forskning

Med unntak av den avsluttende paneldebatten vil seminaret foregå på engelsk.

Kort om RelinC-prosjektet: Prosjektet kom i stand våren 2020 for å skaffe bedre forståelse av pandemiens effekter på nærings- og arbeidsliv. Prosjektet viser at ulike bedrifter har håndtert krisen på ulikt vis. Noen har vært nødt til å nedskalere innovasjonsvirksomheten, mens andre har sett krisen som en mulighet til fornyelse og styrket konkurransekraft. RelinC-prosjektet har «sett bak» de generelle mønstrene og avdekker hva som kjennetegner bedrifter med ulike innovasjonsstrategier under krisen. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomført under ledelse av NIFU i samarbeid med SSB, Innovasjon Norge og Abelia.