NIFU-seminar 30. mai: Kan en kommune endre skolen? Lokale erfaringer med det digitale skiftet

Sluttseminar fra Læringsløyper 2020-23 (NFR-prosjekt).

Tid: 30 mai kl 10:00 – 14:30
Sted: NIFU, Økernveien 9, 0653 Oslo

Siden 2017 har Asker kommune samarbeidet med en tverrfaglig forskningsgruppe med tilknytning til NIFU, UiA og TiK-senteret ved UiO. Samarbeidet startet da kommunen introduserte en-til-en-dekning av Chromebooks for alle lærere og elever i sine skoler.

Det nåværende programmet Læringsløyper (2020-2023) har hatt som mål å bygge videre tidligere erfaringer med bruk av Chromebooks, og ikke minst å styrke kompetanseutviklingen for undervisning og læring ytterligere med digitale ressurser. Programmet avsluttes formelt i august.

På dette sluttseminaret vil vi presentere erfaringer fra samarbeidet, og diskutere veien videre, blant annet sammen med forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge og seminardeltakerne.

Klikk her for program

Meld deg på her!

For mer informasjon, kontakt:
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86