NIFU-seminar og workshop 11. mai: Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning

Sammen med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet, gjennomfører NIFU et forskningsprosjekt som undersøker hvordan digital teknologi muliggjør og betinger studenters læring.

Tid: Torsdag 11. mai 2023, kl. 09.00-10.30
Sted: Digitalt (Teams)

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), i samarbeid med Sikt og NOKUT.

Samfunnet går gjennom en digital omstilling. Også universitets- og høgskolesektoren møter forventinger om økt og mer systematisk og hensiktsmessig bruk av digitale verktøy, særlig innen den pedagogiske virksomheten.

Gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering har prosjektgruppen sett nærmere på hvordan digital teknologi brukes i høyere utdanning. Dette har resultert i et temanotat NIFU vil presentere på seminaret og være utgangspunkt for diskusjon. Temanotatet kan du lese her.

Vi inviterer til et frokostseminar som vil bestå av to deler:

  • I den første delen (09.00-09.45) vil resultater fra kunnskapsoppsummeringen bli presentert, etterfulgt at en panelsamtale med representanter for studentene, lærestedene og de universitets-pedagogiske miljøene om de mest sentrale funnene.
  • Den andre delen (09.45-10.30) vil ta form som en digital workshop, hvor deltakerne deles inn i grupper som hver for seg skal diskutere ulike problemstillinger trukket frem i Innsikten.

I panelsamtalen deltar seksjonssjef for Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) i Avdeling for utdanning og studiekvalitet, USN, Svend Andreas Horgen, leder i Studentparlamentet ved OsloMet Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, og leder for Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk, Patric Wallin.

På grunn av seminarets format, er det viktig at personer som ønsker å delta melder seg på i forkant. Det er mulig å delta på én eller begge delene av seminaret.

Meld deg på her! (Påmeldingsfrist tirsdag 8. mai)

Obs! Påmeldte vil motta Teams-lenke på epost når seminaret nærmer seg.

For mer informasjon, kontakt:
Lene Korseberg, forsker 2, Høyere utdanning
lene.korseberg@nifu.no
Tlf. 958 11 145