NIFU skal forske på demokratisk deltakelse i grønne omstillingsprosesser

Sammen med tre samarbeidspartnere fra hhv. Sverige, Danmark og Finland har NIFU fått tildelt et NordForsk-prosjekt som skal gå over fire år.

Høsten 2023 lyste NordForsk ut midler til flere forskningsprosjekter om den grønne omstillingen i Norden og de baltiske landene. NIFU søkte på utlysningen som omhandlet betydningen av demokratisk involvering og deltakelse i slike omstillingsprosesser, og fikk tilslag i juni 2024.

Prosjektet, «LEGIT», skal sammenligne demokratisk medvirkning og grønn omstilling på tvers av fire nordiske land: Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Forskerne undersøker hvordan ulike aktører, inkludert nasjonale og lokale myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og sivilsamfunn forstår og forholder seg til omstillingsprosjekter, og hvilken eventuell rolle ulike former for demokratisk deltakelse spiller for hvorvidt disse aktørene anser disse prosjektene som legitime.

– I dette prosjektet får vi muligheten til å utforske spenninger som oppstår mellom rask klimaomstilling og demokratisk medvirkning, forteller prosjektleder ved NIFU Håkon Endresen Normann.

– «LEGIT» gir oss også en anledning til å samarbeide med noen av de ledende samfunnsforskerne i Norden på bærekraftig omstilling.

Prosjektet ledes av NIFU, i samarbeid med Syke (Finland), Universitetet i København (Danmark) og Linköping Universitetet (Sverige). Forskerteamet fra NIFU består av Håkon Normann, Lene Korseberg og Jon Furholt.

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Endresen Normann, prosjektleder
951 42 524
hakon.endresen.normann@nifu.no