NIFU skal forske på protestbevegelser knyttet til klima- og miljøpolitikk

NIFU har nådd opp i konkurransen om Horisont Europa-midler, og er sentral partner i et prosjekt som skal undersøke protestbevegelser knyttet til klima- og miljøpolitikk i europeisk sammenheng.

Prosjektet «Contentious Politics and Democratic Renewal in Sustainability Transitions» er en del av NIFUs nyere satsning på forskning i skjæringspunktet mellom klima- og miljøomstilling og demokratisk utvikling.

Politikk knyttet til klima- og miljøomstilling er omstridt. Ulike grupper kan være svært uenige i både problembeskrivelse og virkemiddelbruk. Slike konflikter forventes å øke i omfang i framtiden. Målet er å undersøke utviklingen av ulike protestbevegelser knyttet til klima- og miljøpolitikk, og hvilken rolle disse bevegelsene spiller for liberale demokratier i en rekke europeiske land.

Prosjektet er treårig og ledes av Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań, Polen. Forskningspartnere fra åtte land bidrar, med fagbakgrunn innen statsvitenskap, bærekraftig omstilling, sosiologi, kulturstudier og juss. I tillegg deltar fem NGO-er fra ulike land.

Prosjektet er finansiert gjennom Horisont Europa i klynge 2 (Demokrati) i utlysningen «Past, present and future of democracies». Forskerteamet fra NIFU består av Lina Ingeborgrud, Håkon Normann og Lene Korseberg. Antje Klitkou vil bistå i oppstarten av prosjektet. 

For mer informasjon, kontakt:
Lina Ingeborgrud, prosjektleder
416 54 857
lina.ingeborgrud@nifu.no