NIFU søker studentassistenter. Søknadsfrist: 10.09.23

NIFU søker studentassistenter til et timelønnet deltidsengasjement til arbeid med TALIS (Teaching and Learning International Survey).

Den internasjonale OECD studien TALIS består av to deler. Den ene undersøker læreres og skolelederes yrkeshverdag og arbeidsbetingelser, mens den andre, kalt TALIS Starting Strong, undersøker arbeidshverdagen til barnehageansatte og styrere. Begge undersøkelsene gjennomføres vinteren/våren 2024.


Som studentassistent vil du få en unik sjanse til å få et innblikk i hvordan forskning og innsamling av data foregår. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være knyttet til rekruttering og oppfølging av ansatte og ledere i skoler og barnehager.
Ansettelsen gjelder for perioden oktober 2023 til april 2024.
Arbeidet er timelønnet. Arbeidsmengden vil variere, og vil utgjøre mellom 3 og 10 timer per uke. Arbeidet vil primært foregå på dagtid i våre lokaler på Tøyen. Arbeidstid avtales med prosjektleder og kan tilpasses dine behov. Studentassistentstillingen har for tiden en timelønn på kr 225.


Vi søker deg som:

  • Er i gang med en mastergrad innenfor relevante fagfelt som lærer-/barnehagelærerutdanning, statsvitenskap/ offentlig politikk og administrasjon, økonomi, sosiologi, pedagogikk, eller lignende. Studenter på bachelornivå inviteres også til å søke
  • Har gode norskkunnskaper
  • Har gode kommunikasjonsevner
  • Er systematisk

Slik søker du:
Søknad og CV sendes på e-post til Ørjan Arnevig Samuelsen: orjan.arnevig.samuelsen@nifu.no. Søknadene behandles forløpende.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningsleder ved grunnopplæring, Cay Gjerustad. E-post: cay.gjerustad@nifu.no. Tlf: 936 38 313.

Om arbeidsgiveren
NIFU er et uavhengig forskningsinstitutt med omlag 85 ansatte. Våre forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring og høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.
Vår forskning er utfordringsdrevet og handlingsorientert, og forskningsresultatene er ofte kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger.
Instituttet er sertifisert som Miljøfyrtårn.
Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk bakgrunn.

Sektor: Privat
Sted: Økernveien 9, Tøyen, 0653 Oslo
Bransje: Forskning, utdanning og vitenskap