NIFU-webinar 17. januar: Hva skal til for at nyankomne elever med innvandrerbakgrunn får god opplæring?

I dette webinaret presenterer forskere fra NIFU resultater fra rapporten Norskinnlæring, faglig utvikling og nye venner – er det mulig på samme tid? Den tar for seg hvordan vi på best mulig måte kan ta imot nyankomne elever.

Alle elever har behov for god faglig opplæring og sosial tilhørighet. Barn og unge som nettopp har kommet til Norge, har i tillegg behov for å lære norsk. I skolen har de krav på særskilt språkopplæring inntil de kan følge den ordinære undervisningen.  

Det finnes et stort handlingsrom lokalt for hvordan opplæringen for nyankomne elever skal organiseres. Blant annet kan den foregå helt eller delvis i egne grupper, klasser eller til og med skoler. Begrunnelsene for denne organiseringen legger i ulik grad vekt på språklige, faglige og sosiale behov blant de nyankomne elevene. Utfordringen er å møte alle elevenes forskjellige behov.  

NIFU-rapporten som skal presenteres i webinaret, tar for seg organisering, andrespråksdidaktikk, lærerkompetanse, tiltak for sosial inkludering og erfaringer med ulike opplæringsmodeller blant lærere og nyankomne elever.  

I tillegg til å få presentert resultater fra undersøkelsene, vil vi også få innsikt i hvilke anbefalinger forskerne vil rette mot nasjonale utdanningsmyndigheter og mot lokale myndigheter og skoler for å ta imot nyankomne elever på en god måte. 

Rapporten vil presenteres av forskerne Gunhild Tveit Randen, Anne Golden, Marianne Takvam Kindt og Berit Lødding. Dette er den første rapporten i prosjektet Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever

Forskningsprosjektet gjøres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Webinaret ligger på vår youtubekanal

Last ned powerpoint fra webinaret

Last ned rapporten

Program for seminaret 

  1. Berit Lødding ønsker velkommen og orienterer om prosjektet Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever.
  2. Anne Golden forklarer bakgrunnen for tittelen på delrapporten Norskinnlæring, faglig utvikling og nye venner – er det mulig på samme tid? NIFU-rapport 2022:26
  3. Gunhild Tveit Randen presenterer kapitlet om andrespråksdidaktiske praksiser
  4. Marianne Takvam Kindt presenterer analyser av elevers og læreres erfaringer med ulike tilbud
  5. Berit Lødding gjennomgår anbefalingene så langt i prosjektet
  6. Spørsmål og kommentarer fra tilhørerne