NIFU-webinar 5. juni: Hva innebærer det å gi nyankomne elever god og inkluderende opplæring?

NIFU lanserer sluttrapport fra prosjektet «Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever», som er gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Tidspunkt: 5. juni 2024, kl. 14.00-14.45
Sted: Teams

Formålet med prosjektet har vært å bringe frem dyptpløyende, beskrivende kunnskap om opplæringssituasjonen for nyankomne barn og unge i alderen 6–24 år. Kunnskapen er basert på en omfattende case-undersøkelse der vi har besøkt 21 skoler, samt en landsdekkende spørreundersøkelse til lærere.

På webinaret vil inkludering som et vilkår for å gi et godt opplæringstilbud til nyankomne elever bli diskutert. Erfaringer med og bruk av kartleggingsverktøy, samt uklarheter i lovverket vil også være temaer vi presenterer.

På webinaret deltar Anne Golden (MultiLing, Universitetet i Oslo), Gunhild Tveit Randen (Høgskolen i Innlandet), Berit Lødding (NIFU) og Marianne Takvam Kindt (NIFU).

Se i opptak:

For mer informasjon, kontakt:  
Marianne Takvam Kindt, forsker 2
470 79 487
marianne.takvam.kindt@nifu.no