Ny artikkel: Kompetanse for innovasjon

Foto: AdobeStock

Få studier tar for seg hvilke ferdigheter som trengs for innovasjon. Dette viser en ny artikkel skrevet av blant annet NIFU-forskerne Dorothy Sutherland Olsen og Lisa Scordato. Arikkelen er publisert i Frontiers in Psychology of er en del prosjektet «Educating for the unforeseen».

Basert på en systematisk litteraturgjennomgang fant forfatterne at innovasjonslitteratur ofte mangler en klar definisjon av kompetanse- og opplæringsperspektiver. I stedet beskrives aktiviteter som bidrar til innovasjon.

Forfatterne foreslår derfor et nytt konsept med kompetansestrukturer for innovative prosesser, og understreker behovet for læring og tilpasningsevne i møte med «det uforutsette».

Les hele artikkelen her.

For mer informasjon, kontakt:
Dorothy Sutherland Olsen
Forsker 1
Tlf. 906 49 500
E-post: dorothy.olsen@nifu.no