Ny utgave av Forskningspolitikk ser på KI i forskning

Solsikke halvt analog halvt digital Illustrasjon av P. Koch, basert på foto av Cobalt88

I den nyeste utgaven ser Anders Braarud Hanssen på hvordan det norske forskningspolitiske systemet håndterer kunstig intelligens. Hva betyr dette for ansvarlig forskning og innovasjon? Jesper Balslev ber i den forbindelse – halvt i spøk – om en analogiseringsdebatt.

Bladet ser nærmere på KS og det nye Kommunenes strategiske forskningsorgan. Kommunene spiller en viktig rolle for innovasjon og transformasjon i Norge, og nå samarbeider KS med Forskningsrådet om et nytt verktøy for forskning og innovasjon.

Den administrative staben ved universiteter, høyskoler og institutter er ofte usynlige, men ikke denne gangen. Forskningspolitikk ser også på forskningsadministrasjonens bidrag og utfordringer.

Espen Solberg er opptatt av skiftet i den forskningspolitiske debatten, fra et sterkt fokus på vitenskapelig kvalitet til en reorientering mot samfunnsnytte. Er dette et problem? spør han.

Alle artiklene er tilgjengelig på https://fpol.no