Nytt forskningsprosjekt om insentiver i Lånekassens støtteordninger

Prosjektleder Elisabeth Hovdhaugen. Foto: NIFU

NIFU har, i samarbeid med UiS og University of Michigan, fått et nytt Forskningsrådsprosjekt der vi skal undersøke hvordan insentivene i studiefinansieringssystemet fungerer i Norge.

Designing incentive systems in higher education (DISHEd)

I aldersgruppen 20-24 år får hele 88 % av alle som er under utdanning økonomisk støtte fra Lånekassen. Dagens støttesystem inneholder ulike former for insentiver, blant annet omgjøring av lån til stipend basert på studiepoengsproduksjon. Likevel tar under halvparten av studentene nok studiepoeng til å få full omgjøring. Prosjektet skal undersøke hvor mye støtteordningen påvirker valg studentene tar i løpet av studiet. Fungerer insentivene som tiltenkt? Kan de virke bedre enn de gjør i dag?

Prosjektet skal kombinere flere ulike metoder for å svare på disse spørsmålene. I første del av prosjektet vil vi undersøke effekten av gjeldende og tidligere støtteordninger ved bruk av registerdata. Vi vil også undersøke hvorvidt støtteordningene treffer ulike grupper ulikt. I andre del av prosjektet vil vi bruke fokusgruppeintervju til å undersøke hvordan studentene oppfatter insentivene og hvordan de forholder seg til disse. I denne delen av studien skal intervjudeltakerne forholde seg til hypotetiske senarioer, for å kunne undersøke om de er klar over hvordan ulike handlinger kan påvirke hvor mye stipend de får. I tredje del av prosjektet vil vi samarbeide med Statens Lånekasse for utdanning og utvikle, samt teste effekten av, et tiltak som er rettet mot å øke studentenes studiepoengsproduksjon.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Simone Häckl-Schermer, Universitetet i Stavanger, og professor Stephen Desjardins, University of Michigan. I tillegg fikk Lånekassen innvilget en offentlig sektor ph.d. om arbeid ved siden av studiene, som også vil være en del av det utvidede prosjektteamet.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Elisabeth Hovdhaugen, e-post: elisabeth.hovdhaugen@nifu.no.