Nytt nummer av Forskningspolitikk!

Foto: NIFU.

Forskningspolitikk nummer 3 / 2023 er ute, og tema er forskningssystemet. I forbindelse med en varslet stortingsmelding om forskningssystemet, bidrar Forskningspolitikk med en serie artikler om forhold som er av relevans for utviklingen av fremtidens norske forskningspolitikk.

I bladet kan du blant annet lese forskningsleder ved NIFU Espen Solbergs artikkel om hva stortingsmeldingen bør ta for seg. Magnus Gulbrandsen, som er med i ekspertutvalget for «toprosentmålet», ser på hvordan det offentlige kan bidra til at næringslivet øker sine investeringer i FoU.

Carina Hundhammer drøfter det hun mener er en bekymringsfull uthuling av sektorprinsippet. Erik Eriksen, derimot, vil avskaffe sektorprinsippet. Hans nye bok er anmeldt av Henrik Karlstrøm. Carter Bloch, Maria-Theresa Norn og Andreas Kjær Stage ser på utfordringene som følger av en politikk orientert mot store samfunnsutfordringer.

Vi kan også lese historiker Vera Schwach sin anmeldelse av Tore Lis biografi om ingeniøren, samfunnsbyggeren og motstandsmannen Finn Lied. Og hvis du lar deg fascinere av andre virkeligheter, kan du lese om den engelske grevinnen som skapte 1600-tallets multivers.

God lesning!

Bladet finner du her.