Ønsker du å bidra til et bedre kunnskapssamfunn?

NIFU søker nå etter deg som er interessert i å studere forskningens betydning for samfunnet. Vi søker forskere som kan bidra til våre studier av forskning og forskningspolitikk.

NIFU har for tiden mange aktiviteter knyttet til analyser av forsknings- og innovasjonssystemer, både nasjonalt og internasjonalt. Videre har vi en stor portefølje knyttet til studier av kvalitet i forskning. Vi benytter både kvalitative og kvantitative metoder, og har bl.a. tilgang til bibliometriske data, FoU-statistikk og ulike registerdata. Vi er interessert i forskere som har kunnskap og interesse for feltet og som kan utnytte og supplere vår nåværende metodekompetanse.

Les mer om stillingen og søk på Jobbnorge.no.