Oppstart for EU-prosjektet TransScale 

Bakgrunnen for prosjektet er at deling av varer, infrastruktur og tjenester i byområder er avgjørende for å redusere utslipp og bruke knappe ressurser på en mer effektiv måte.

5-7. mars 2024 var det formell oppstart for prosjektet Scale-Up and Scale-Out Sharing Capacity for Sustainable Urban Transformation (TransScale) ved NIFU.   

Prosjektet ledes av BA School of Business and Finance i Riga, Latvia, sammen med et konsortium av internasjonale partnere, inkludert NIFU, Adam Mickiewicz University (Polen), ArtSmart (Latvia), Aalborg Universitet (Danmark) og Asker kommune. I tillegg har TransScale etablert samarbeid med viktige interessenter i de fire partnerlandene. Prosjektet  pågår fra 2024-2026 og er finansiert gjennom Driving Urban Transitions (DUT) Partnership, med støtte fra de nasjonale forskningssrådene i partnerlandene. 

TransScale-prosjektet har som mål å fremme ressurseffektivitet, avfallsreduksjon og samfunnsengasjement. Ved å utfordre normer og fremme samarbeid mellom kommuner, lokalsamfunn, frivillige organisasjoner og andre interessenter, vil TransScale bidra til å utvikle byenes kapasitet og evne til å ta del i sirkulær- og delingsøkonomien på nye områder, og å skalere opp eksisterende initiativ.  

Under oppholdet ved NIFU fikk deltakerne mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, og diskutere arbeidspakker og framdrift i prosjektet. 5. og 6. mars gjennomførte deltakerne et to-dagers kurs i framtidskompetanse (futures literacy) og fikk lære hvordan de kan designe og gjennomføre framtidslaboratorier, som vil gjennomføres i de fire partnerlandene. Kurset ble ledet av Riel Miller og Per Koch ved NIFU. 

Les mer om TransScale-prosjektet her

For mer informasjon, kontakt:
Lina Ingeborgrud, forsker 2
416 54 857
lina.ingeborgrud@nifu.no