Pedagogiske vurderinger ved bruk av digital teknologi i undervisningen

Bilde: AdobeStock / NIFU

Et nytt NIFU-notat belyser hvordan digital teknologi kan integreres i læringsdesign i høyere utdanning.

Hele samfunnet går gjennom en digital omstilling. For universitets- og høyskolesektoren pekes det på at digital teknologi bør brukes slik at det tilrettelegger for best mulig læring, og for å få til det må diskusjonen dreies mer mot hvilke pedagogiske vurderinger som ligger bak integreringen av digitale verktøy. Forskning peker på at vi må over fra en teknologibasert tenkning til designbasert tenkning.

I et nytt NIFU-notat har forskere analysert fem emner ved tre norske UH-institusjoner, der digital teknologi utgjør en del av det helhetlige læringsdesignet. Notatet tar blant annet for seg hvilke typer verktøy som er brukt og begrunnelser for integreringen.

Typer digitale verktøy som er brukt, og hvordan de er integrert, spenner fra bruk av videoer som supplement i undervisningen, til bruk av kunstig intelligens og simulatorer, samt nettbaserte emner. Det som kjennetegner alle fem emnene, er at digital teknologi er integrert ut ifra de rammebetingelsene som følger med ulike former for organisering og tilgang på ressurser.

Last ned NIFU Innsikt 2023:11 «Digital teknologi i undervisningen: hva, hvorfor og hvordan? Eksempler på hvordan digital teknologi kan integreres i læringsdesign i høyere utdanning»

For mer informasjon, kontakt:
Aslaug Louise Slette, forsker 2
Høyere utdanning
E-post: aslaug.slette@nifu.no
Tlf. 907 87 507