Personopplysninger i NIFUs kommunikasjonsvirksomhet

For å ivareta kommunikasjon med våre interessenter og brukere, samler NIFU inn data gjennom våre nettsider og elektroniske invitasjoner til våre seminarer og konferanser.

1. Nettstatistikk

NIFU samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nifu.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, varmekart og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics og HotJar på vårt nettsted.

2. Nyhetsbrev

Du kan abonnere på NIFUs nyhetsbrev slik at du mottar dette på e-post omtrent en gang i måneden. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. E-postadressen som du oppgir til nyhetsbrevlisten kan også bli brukt til invitasjoner til seminarer og konferanser i regi av NIFU.

3. Påmelding til seminar

På nettsiden kan du melde deg på seminar ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og organisasjon. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til seminar blir ikke benyttet til andre formål enn invitasjon til konferanser og seminarer.

4. Administrative formål

NIFU benytter portalen Jobbnorge.no når du søker om jobb i NIFU. Alle data lagres på serverer i Norge og slettes etter seks måneder.