Policyseminar 8. juni: Monitoring and Analyzing Research Careers for Informed Policy Making in the ERA

GettyImages
GettyImages

NIFU er medarrangør når Research Infrastructure for Science, technology and Innovation policy Studies (RISIS) arrangerer seminar i sommer.

Forskerkarrieren er i endring. Derfor endres forutsetningene for eksisterende politikk og det er behov for fortsatt politikkutvikling.

Det inviteres til policyseminar. Her presenteres nye empiriske strategier for bedre å forstå utviklingen i forskerkarrierer.  Etter presentasjon av nye empiriske strategier drøfter relevante aktører implikasjoner og analytiske muligheter. Seminaret retter seg både til policymakere, forskere og fagpersoner.

Policyseminaret er RISIS trettende «Policymakers Session». Det blir innlegg fra bl.a. fra EU-kommisjonen, OECD og European Science Foundation, i tillegg til RISIS2-prosjektet. Eric Iversen fra NIFU vil presentere status for utviklingen av Doctoral Degree and Career Pilot Dataset (DDC).

Seminaret er hybrid og finner sted i Brussel 8. juni.

Les mer her.

For mer informasjon, kontakt:
Eric Iversen, forsker 1, Statistikk & indikatorer
eric.iversen@nifu.no
(+47) 975 69 949